Montáž, oprava, údržba tlakových zariadení v rozsahu:
- kotly parné a kvapalinové – II. trieda
- tlakové nádoby stabilné – IV. trieda
-
tlakové nádoby stabilné – III. trieda,
- kotly parné a kvapalinové – V. trieda,
- tlakové nádoby stabilné – II. trieda,
- tlakové nádoby stabilné – I. trieda,
- potrubné vedenia – vodná para alebo horúca voda – I. trieda,
- potrubné vedenia – vzduch – II. trieda


Montáž, oprava, údržba plynových zariadení v rozsahu:
rozvod plynov, acetylénovody, zásobovanie plynom (tlakové stanice) do 10 Nm3/h, rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane, Médium: kyslík, dusík, oxid uhličitý, oxid uhoľnatý, vodík, acetylén, chlór, čpavok, sírovodík, zemný plyn, propán-bután

Výroba, montáž, oprava, údržba zdvíhacích zariadení v rozsahu:
- žeriavy a zdvíhadlá
- žeriavy a zdvíhadlá s nosnosťou do 1000 kg,
- žeriavy a zdvíhadlá s ručným pohonom do 5000 kg vrátane vrátky,
- zariadenia na zavesenie, uchopenie bremena. Výroba sa vzťahuje len na žeriavové dráhy Aa, Ba, b.


- prípravné práce pre stavbu
- demolácie a zemné práce
- ručné výkopové práce
- maliarstvo, natieračstvo, sklenárske práce
- izolatérstvo
- montáž sadrokartónu
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
- kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
- opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov, elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť
- montáž, oprava a údržba telekomunikačných zariadení
- montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
- zámočníctvo
- podlahárstvo
- upratovacie práce
- prieskum trhu
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
- nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- ekonomické a účtovné poradenstvo
- vedenie účtovníctva


Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení v rozsahu:
- objekty bez nebezpečenstva výbuchu
- objekty s nebezpečenstvom výbuchu
- zariadenia s napätím do 35 kW
- bleskozvody

Obchodné meno:

  A-DEMO s.r.o.
Adresa, sídlo:   Topoľová 1, 951 31 Močenok
Telefón:   037/655 2106 , 655 2109
Fax:   037/655 2107
Mobil:   0905 266 443 ,0905 438 629
E-mail:   a-demo@a-demo.com
Web:   www.a-demo.com

© A-DEMO 2009 | All Rights reserved Created by Ján Czibula