Referencie na stiahnutie:

Referencie A-DEMO 2015 (EN).pdf (6.8 MB)

Referencie A-DEMO 2014-08.pdf (7.4 MB)

Duslo a.s. Šaľa
- Subdodávky a montážne práce pre meranie a reguláciu pre Menert spol. s r.o. Šaľa
- Rekonštrukcie a odstávkové práce Čpavok 3, Močovine a DFA.
- Opláštenie objektu LAD a Expedície lexanom vrátane výmeny nosnej konštrukcie.
- Opláštenie objektu BEST s pokrytím polykarbonátu.
- Oprava OK strechy kotla K1 na Teplárni.
- Zateplenie teplárne.
- Demontáže, opravy a montáže na potrubných rozvodoch a zariadeniach prevádzok.


Slovnaft a.s. Bratislava
- Odstávkové práce na prevádzkach ETOX 1, Alkylácia, FCC, OP-1, Aromáty, HRP6, EJ 2, Redestilácia reformátu. Demontáže opravy, montáže a tlakové skúšky na potrubných rozvodoch a zariadeniach prevádzky.
- Dodávky technologických celkov a príslušenstva pre montáž nadzemných uskladňovacích nádrží.


SCP a.s. Ružomberok
- Opravy a montáž potrubných rozvodov a zariadení prevádzky.
- Dodávka a montáž potrubia s teflónovou výstelkou.


Volkswagen a.s. Bratislava
- Montáž technologického zariadenia a potrubných rozvodov.

ABC KLIMA a.s. Bratislava
- Montáž zariadenie vzduchotechniky, potrubných rozvodov, chladenia, kúrenia a plynu vo VÚB Bratislava, TatraBanka Bratislava, Polus Milénium Bratislava, Bekaert Sládkovičovo a SPP Bratislava.
- Montáž a spustenie do prevádzky plynových kotolní vrátane rozvodu plynu.

KLIMAK s.r.o. Nitra 

- Montáž potrubných rozvodov chladenia, kúrenia a klimatizačného zariadenia pre Obchodné centrum Nitra, Pressburgcentrum Bratislava a Werthaim Dunajská Streda.

Bekaert a.s.Hlohovec
- Montáž kladkostrojových dráh na prevádzke P3 – Lanáreň BC
- Demontáž pôvodnej linky IPV na prevádzke P3 a montáž novej linky IBW2 na prevádzke P2 vrátane repasie strojného zariadenia.
- Montáž OK a potrubných rozvodov lubrikantov k strojom WWD – jemný ťah na prevádzke P3.
- Demontáž, premiestnenie a montáž zariadenia úpravne DEMI-VODY.
- Rekonštrukcia ÚK v administratívnej časti prevádzky P3 a laboratória.
- Montáž strojného zariadenia a potrubných rozvodov novej linky ISC 3.

KD Močenok
- Montáž elektroinštalácie, interiérové osvetlenie výrova a montáž nerezového zábradlia

SAD a.s. N. Zámky               
- Rekonštrukcia potrubných rozvodov kotolne vrátane zariadenia a automatického ovládania.

SES a.s. Tlmače 
- Výmena koľají žeriavových dráh v rozsahu požiadavky TI SR Nitra

Obchodné meno:

  A-DEMO s.r.o.
Adresa, sídlo:   Topoľová 1, 951 31 Močenok
Telefón:   037/655 2106 , 655 2109
Fax:   037/655 2107
Mobil:   0905 266 443 ,0905 438 629
E-mail:   a-demo@a-demo.com
Web:   www.a-demo.com

© A-DEMO 2009 | All Rights reserved Created by Ján Czibula