Jozef Benčík st.
manager
tel.: 0905 266 443
e-mail: jozef@a-demo.com
 
Jozef Benčík ml.
konatel
tel.: 0905 438 629
e-mail: jozef.bencik@a-demo.com
 
Patrik Benčík
technik
tel.: 0905 504 412
e-mail: patrik@a-demo.com
 
Lucia Benčíková
admin. pracovník
tel.: 0905 444 501
e-mail: lucia@a-demo.com
 
Zuzana Benčíková
admin. pracovník
tel.: 0902 102 881
e-mail: zuzana@a-demo.com
 
Kristián Lenčéš
zásobovanie/doprava
tel.: 0911 254 145
e-mail: kristian@a-demo.com
 
Dionýz Kováč
majster dielne
tel.: 0917 283 515
e-mail: kovac@a-demo.com
 
Ing. Marek Beňo
technický pracovník
tel.: 0905 615 315
e-mail: marek.beno@a-demo.com


Obchodné meno:

  A-DEMO s.r.o.
Adresa, sídlo:   Topoľová 1, 951 31 Močenok
Telefón:   037/655 2106 , 655 2109
Fax:   037/655 2107
Mobil:   0905 266 443 ,0905 438 629
E-mail:   a-demo@a-demo.com
Web:   www.a-demo.com

© A-DEMO 2009 | All Rights reserved Created by Ján Czibula