Focus on 
Quality

montáž, demontáž 
a opravy 

 strojnotechnologických zariadení chemického priemyslu, energetiky, úpravní vôd, oceľových konštrukcií.

Kto s​me?

Spoločnosť A-DEMO s.r.o. sa sídli v Slovenskej republike na Západnom Slovensku na hranici medzi Nitrianskym a Trnavským krajom a logistický sa nachádza v blízkosti diaľnice R1.
Spoločnosť bola založená v roku 1992, so zameraním na opravy a výrobu oceľových konštrukcií. 
Dnes má naša spoločnosť veľmi dobre vybavenú výrobnú halu, skladové priestory a kvalifikovaných pracovníkov a zváračov.

Kontaktujte nás

Kto s​me?

Spoločnosť A-DEMO s.r.o. sa sídli v Slovenskej republike na Západnom Slovensku na hranici medzi Nitrianskym a Trnavským krajom a logistický sa nachádza v blízkosti diaľnice R1.
Spoločnosť bola založená v roku 1992, so zameraním na opravy a výrobu oceľových konštrukcií. 
Dnes má naša spoločnosť veľmi dobre vybavenú výrobnú halu, skladové priestory a kvalifikovaných pracovníkov a zváračov.

Kontaktujte nás

Čo robíme?

Dodávky a montáže kmplexných prevádzkových súborov,
technologických a energetických celkov, ich rekonštrukciu
a údržbu. Výroba  a montáž oceľových konštrukcií, výroba VTZ - tlakové, plynové

ZISTIŤ VIAC